top of page

על האנשים

משחק שכונה זה מזמן היכרות עם מנהיגים וחלוצים רבים בתנועה הציונית ובשכונת קרית היובל.

 

בדפים אלו תוכלו ללמוד יותר על מנהיגי התנועה הצוינית והקרן הקיימת לישראל שהיו חלוצים כל אחד בתחומו ובדרכו וכן סיפוריהם של אחדים מתושבי השכונה, שהיו חלוצים בזמנם כאשר היגיעו ל"שום מקום" ב"שולי העיר" והיו בין מקימי השכונה.

 

 

bottom of page