top of page

מנהיגים וחלוצים 6

רדו מהגן אל רחוב גורדון והמשיכו עד לבית י"ג שם רדו ימינה במעבר קטן לרחוב על שם: 

 

השם הפרטי – "מילה שיש המוסיפים לפני שם החודש העברי ה-11"                              וגם "הצעיר מבני יוסף"                               

שם המשפחה - "השם שלו בלבד"                                           

 

(רמז לשם המשפחה: 300, 40, 6, 200, 100 (צופן א'))

 

 

 

עוד על האיש

 

bottom of page