top of page

משימת התבוננות וצילום

בקריית היובל יש תושבים מאוד יצירתיים ואתם מוזמנים לחפש תיבות דואר מיוחדות ומגוונות ולצלם לפחות 10 מהן.  תוכלו לעשות קולז' תיבות דואר נחמד.

מנהיגים וחלוצים 1

נתחיל את סיורנו באזור שכּוּנה "שיכון וותיקים" ולרוב שמות הרחובות בו יש קשר  -

מה המשותף ומה הקשר?

 

למה שמות רחובות אלו דווקא בקריית היובל?

 

 

 

צאו מהגן בשביל הקטן המוביל לכוון דרום מערב פנו ימינה (מערבה) לרחוב שקרוי

על שם "דב" שהיה חלוץ ומוביל בכך שגישר בין החלום הציוני והאידיאל הסוציאליסטי. 

 

הרחוב ידוע בשמו 2,  6,  200,  6,  20,  6,  2. (צופן א')

 

שם הרחוב:                                    

bottom of page