top of page

מנהיגים וחלוצים 9

לכו לכוון "מגרש רגרובו" (צופן ד'). הרחוב שמאחוריו נמצא המגרש (ועל שמו

הוא קרוי) הוא על שם אדם שעל שמו יש מושב –"שדה ליד הכפר של סבא".

 

שמו הפרטי:  "כלי רכב"                            ושם משפחתו: "פגשפגר" (צופן ב').

להרחבה

מגרש ורבורג

"מגרש ורבורג" הוא מקום בו פרץ המאבק על שמירת אופייה הפלורליסטי של השכונה ומאז כל קיץ בערב שבת מתקיימות בו פעילויות תרבות שונות המדגישות ומטפחות את אופייה הפלורליסטי של קריית היובל.  על פי תוכנית בינוי הערים ב"מגרש ורבורג" מיועד להיבנות מבנה ציבורי-תרבותי לטובת תושבי השכונה.

עוד קצת על המאבק תוכלו לקרוא בהארץ ובחדרי חרדים

חיים ביחד בשכנות טובה - בית הכנסת בית יוסף (מימין) והתיאטרון לשינוי חברתי משו משו

 

משימת תכנון

לוּ אתם יועצי ראש העיר למבני ציבור – איזה מבנה תרבות/חברה הייתם מציעים להקים במגרש ורבורג, שיביא לידי ביטוי את המגוון האנושי בשכונה.

 

כתבו או צלמו כתבה המנמקת את הצעתכם.

bottom of page