top of page

מנהיגים וחלוצים 12

כשתגיעו בין "הבית הירוק של הממון" והבית הקטן של "הביצה המטוגנת" פנו דרומה (ימינה), חצו בזהירות את רחוב טהון ואחרי הרמזור פנו מערבה (ימינה כ-15 מ') רדו דרומה (שמאלהׂ במעלות על שמה של זו ששרה כשהלכה לקיסריה על החול והים על רשרוש של המים ועל ברק השמים - (שם פרטי) "אם שמואל הנביא"                                (שם משפחה) שנס (צופן ד')                     .

 

(אם הירידה קשה ניתן ללכת אל המרכז המסחרי ושם לפנות מערבה ברחוב הראשון לפי החידה בדף מנהיגים וחלוצים מס' 13  ותגיעו לאותו המקום שיגיעו היורדים במדרגות).

 

bottom of page