top of page

מנהיגים וחלוצים 7

המשיכו ברחוב שמורק המתעקל עד הגן שבו מקלט.  שם רדו שמאלה בשביל המלווה במעקה. ממזרח (משמאלכם) בית הכנסת בית שלמה.

חצו את רחוב ורבורג והמשיכו ברחוב רבינוביץ' עד בית מספר 7.  שם כנסו מזרחה (שמאלה) אל הרחוב על שם:

האגרונום ששמו הפרטי כשם "הרב שאשתו חיכתה לו 20 שנה"                          וגם כשם "האב השלישי"                        ושם משפחתו כשם "זן פרי האבוקדו המבשיל ראשון בעונה" וקרוי על שמו                      .

 

1, 9,  10, 50, 3, 200 (צופן א')                                   היה עסקן ציוני, ממעצבי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. היה שותף בניסוח הצהרת בלפור, ושותף בהקמת הגדודים העבריים. היה מיוזמי "בית האוסף" – מוזיאון הטבע הראשון בארץ ישראל שהוקם בתל אביב. 

 

ברחוב זה ליד בית משפחת "האורח" (כמו זה שבא לסוכה)                              פנו דרומה (ימינה) ולכו ברחוב הצר עד בית מספר 5 וליד בית משפחת "גבוה"                                 קראו מדברי האיש וקבלו את הרמז הבא.

 

 

עוד על האיש
 

bottom of page