top of page

מנהיגים וחלוצים 5

המשיכו מזרחה ברח' שפירא אל הגן על שם האיש שאמר:

"על הר נבו אי־אפשר לחיות. אפשר למות בו, או לחצות את הירדן"


שמו הפרטי "אחי משה"                         ו"המלך השני, שהוא יפה עיניים"                              ושם משפחתו דזשהזס(צופן ג')                            שכּוּנָה "הצדיק החילוני". 

 

 

 

עוד על האיש

bottom of page