top of page

מנהיגים וחלוצים 11

רדו מערבה אל הרחוב הקרוי על שמו של (שם פרטי) "דודה של אסתר"                        (שם משפחה) תטמכשמה(צופן ב')                              .

 

 

המשיכו אחרי הגן ברחוב אל מעבר למקלט של בני עקיבא (עם השבילים המתעקלים מעט שמאלה) עד סופה של החניה.  

 

 

 

מתחילת ינואר 1940 הוא נעשה לאיש מחתרת מקצועי. כמנהיג תנועתו במחתרת עסק בארגון התאים וקבוצות הנוער ובהדרכתם, השתתף בהוצאת עיתונות מחתרת, ניהל כנסים וסמינרים, והרבה לנסוע באורח לא חוקי ולפקוד ישובים וקינים של תנועתו בגטאות בערי-השדה. חלק רב מזמנו הא הקדיש ללימוד עצמי, בייחוד לימוד עברית, והרבה בקריאת היסטוריה, סוציולוגיה וכלכלה. באותה תקופה התגבשה תפיסתו הרעיונית, שהיה בה נסיון חדירה והבנת המציאות שמצאה את ביטויה בהרצאות ובמאמרים בעיתונות המחתרת.  בהמשך היה למנהיג המרד בגטו וורשה.

 

 

עוד על האיש ולמשימות  

bottom of page