top of page

מנהיגים וחלוצים 2

המשיכו ברחוב עד בית הספר בו "כולנו חברים" (כי"ח)                                 

                , בו לומדים "ילדים מיוחדים שבשקט חיים" ומכל חלקי העיר מגיעים תלמידים יהודים וערבים.

איזה מין "עץ" זה?

משימת התבוננות וצילום

בקריית היובל יש גינות ובוסתנים פרטיים ובהם ניתן למצוא, בין השאר, לפחות 5 מבין שבעת המינים. 

 

(שבעת המינים הם:                                                                                                                                                                                                                                            )

 

 

לאורך הדרך מצאו מה שיותר צמחים מאלו המינים ואם תרצו תוכלו לספור גם כמה יש מכל מין.

 

צלמו לפחות צמח אחד מכל מין שתראו.

מול בית הספר בין בית מס' 12 לבית מס' 14 היכנסו צפונה לסמטה קטנה ופנו מערבה.

 

לכו לאורך הסמטה (שעל שם מי היא קרויה נגלה בהמשך) ותהנו מהשקט ומהרוגע שהיא משרה עד שחוצה אותה הרחוב הבא.

 

* צופן א'

להרחבה

מרים וניסים שמש הם מראשוני התושבים בשכונה. הם גרים ברחוב הקטן בו תטיילו עתה. מוזמנים לצפות במרים משתפת בזכרונותיה

bottom of page